Porady, ceny, co warto wiedzieć

Autobusy na wyspie

Regionalna sieć bornholmski autobusów BAT (Bornholms Amts Trafikselskab) złożona jest z 9 linii (dodatkowo linia nr 1 podzielona jest na linię 1a i 1 b). Dla osób nie posiadających własnego pojazdu autobusy BAT są idealnym środkiem komunikacji.

W Rønne kursują autobusy miejskie nr 21, 22, 23, 23A, 24.

Podczas korzystania z sieci połączeń autobusowych na Bornholmie można zakupić jeden z poniżej opisanych biletów. Należy zatrzymać swój ważny bilet przez cały czas trwania podróży ze względu na obowiązek okazania go podczas kontroli.

Bilety jednorazowe (Kontantbilletter)

Cena takiego biletu wynosi 14 DKK dla osoby dorosłej i 7 DKK za strefę dla osoby starszej lub dziecka. Bilety jednorazowe można kupić u kierowcy autobusu.

Bilet 1-dniowy (1-dags kort)

Posiadając ten rodzaj biletu można jeździć po Bornholmie autobusami wszystkich linii nieograniczoną ilość razy w przeciągu 24 h od momentu zakupienia biletu. Jednodniowy bilet dla dziecka lub osoby starszej - 75 DKK, dla osoby dorosłej - 150 DKK. Bilety jednodniowe można kupić u kierowcy autobusu.

Bilet tygodniowy (7-dages kort)

Bilet ten uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów na wszystkich liniach autobusowych na Bornholmie w okresie ważności biletu.

Bilety tygodniowe dla dzieci i osób starszych - 250 DKK, dla dorosłych - 500 DKK można kupić w biurach informacji turystycznej i w innych punktach sprzedaży biletów autobusowych BAT. Bilet ten należy podpisać imieniem i nazwiskiem osoby która będzie z takiego biletu korzystała.

Bilety grupowe (Gruppebilletter)

Zaleca się grupom powyżej 15 osób dokonanie rezerwacji na co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem podróży w biurze Connex A/S, tel. +45 5695 3521, jeśli podróż będzie odbywała się liniami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 9. Zniżka od opłaty zwykłej wynosi 30%. Bilety grupowe można kupić u kierowcy autobusu.

Bilety wieloprzejazdowe (RaBATkort)

Istnieje 6 rodzajów biletów wieloprzejazdowych. Bilety wieloprzejazdowe dla dzieci na 10 przejazdów w 1 strefie oraz bilety wieloprzejazdowe dla dorosłych na 10 przejazdów w 1 strefie oraz 2, 3, 4 i 5 strefach. Dwójka dzieci odpowiada jednej osobie dorosłej. Bilety wieloprzejazdowe nie są biletami osobistymi i z takiego biletu może korzystać więcej niż jedna osoba naraz. Zniżka od opłaty za przejazd w przypadku tego biletu wynosi 10-30%, w zależności od ilości stref na jakie ważny jest bilet. Bilet wieloprzejazdowy można kupić u kierowcy autobusu. (Niewykorzystanych odcinków na przejazdy na bilecie wieloprzejazdowym nie refunduje się)

Autobusami można przewozić rowery, trzeba o tym uprzedzić kierowcę, który umieści rower na tyle autobusu.
Koszt przewiezienia roweru to 30 DKK.

Osoby starsze, w wieku przekraczającym 65 lat i dzieci w wieku 12-15 lat (włącznie) oraz poniżej 12 lat, które jadą same, płacą stawkę ulgową. Każda osoba dorosła, która zapłaciła za bilet, może bezpłatnie zabrać ze sobą dwójkę dzieci do 12 lat (nie dotyczy pasażerów, korzystających z biletów grupowych). Każda osoba starsza lub każde dziecko, które zapłaciło za bilet, może bezpłatnie zabrać ze sobą dziecko do 12 lat (nie dotyczy pasażerów, korzystających z biletów grupowych). Osoby starsze na żądanie mają obowiązek wylegitymować się.

Wyliczanie ceny biletu oparte jest na odległości pomiędzy najdalszą strefą na trasie podróży a strefą, w której podróż się rozpoczyna. Mapę stref można znaleźć na wszystkich przystankach autobusowych z oznaczoną na czerwono strefą, w której się obecnie znajdujemy. Pozostałe strefy w kolejności od najbliższej do najdalszej oznaczone są odpowiednio kolorami pomarańczowym, żółtym, zielonym i niebieskim.

Opłata wyliczana jest na podstawie ilości stref pomiędzy początkiem a końcem podróży, również w przypadku obrania trasy z przesiadką, o ile podróżujący nie przemieści się poza kolor obejmujący strefę z miejscem docelowym podróży.

Przykład: na trasie z Rønne (strefa 10) do Gudhjem (strefa 41) cena obejmuje 4 strefy, również w przypadku trasy przez Allinge (strefa 40) albo Aakirkeby (strefa 33).

Rønne (strefa 10) przez Dueodde (strefa 54) do Gudhjem (strefa 41) opłata obejmuje 5 stref, jako że trasa obejmuje odległość 5 stref od miejsca rozpoczęcia podróży, czyli w tym przypadku strefy 10.

Systemy taryf: usługi autobusowe na Bornholmie bazują na systemie opłat strefowych. Cena biletu autobusowego zależy od ilości stref pomiędzy strefą, w której rozpoczyna się podróż, a strefą docelową - położoną najdalej na trasie przejazdu (max. 5 stref).

Strefy komunikacyjne BAT
Rys. Strefy komunikacyjne BAT na Bornholmie

Na wszystkich przystankach jest mapka pokazująca 17 stref w zależności od miejsca, z którego się wyrusza. Strefy podzielone są na 5 grup taryfowych oznaczonych kolorami: czerwonym, pomarańczowym, żółtym, zielonym i niebieskim. Jeżeli cel podróży znajduje się na obszarze czerwonym, to należy kupić bilet na jedną strefę, jeśli na pomarańczowym na 2 strefy itd. W przypadku odnalezienia w pobliżu celu podróży dwóch numerów np. 20/31, obowiązuje numer korzystniejszy dla pasażera.

Bilet na przejazd w 1 strefie ważny jest 30 min. W każdej dodatkowej strefie ważność biletu przedłuża się o 15 minut.

Na jednostrefowy bilet wieloprzejazdowy można jeździć poza jedną strefą pod warunkiem, że bilet ten zostanie skasowany po jednym razie na każdą dodatkową strefę. Najwyższą opłatą jest ta, która odpowiada 5 strefom, niezależnie od tego ile stref się przejechało.


Uwaga: podane ceny biletów mogą ulec zmianie.

Co jeszcze warto wiedzieć: