Rotundy

Rotundy

Bornholmskie rotundy są dziś jedną z najciekawszych atrakcji turystycznych Bornholmu. Początkowo kościoły pełniły również rolę obiektów obronnych, o czym świadczy ich trzypoziomowa konstrukcja (oprócz Ny Kirke, który ma dwie kondygnacje) i wąskie schodki między poziomami.

Najniższe piętro rotundy to kaplica, środkowe to miejsce, gdzie przechowywano zapasy żywności. Najwyższe piętro było punktem obserwacyjnymi, stąd również przeprowadzano obronny atak na nieprzyjaciela. Zbudowane na planie koła, cztery kościoły - rotundy pochodzą z XII w.Nylars Kirke

Nylars Kirke

Kościół w Nylars, pod wezwaniem Św. Mikołaja - patrona żeglarzy i rybaków - jest najlepiej zachowaną rotundą. Wewnątrz obejrzeć można dwa kamienie runiczne. Napisy na nich archeolodzy przetłumaczyli w następujący sposób: "Sasser polecił wykonać ten kamień dla swojego ojca Alvarda, który utonął na morzu wraz z całą załogą. Niech Bóg ma w opiece jego duszę na wieki wieków. Ten kamień ma tu stać ku jego pamięci" oraz: "Kabe-Sven wykonał ten kamień dla swego syna Bose, chłopca, który poległ w walce koło Udlaenge. Pan Bóg i św. Michał niech przyjmą jego duszę pod swoją opiekę".

Znajdują się tu również malowidła ścienne pochodzące z 1250 r. (najstarsze tego typu malowidła na wyspie) przedstawiające sceny stworzenia świata, grzechu pierworodnego i wygnania Adama i Ewy z raju.

Jak dojechać:

Rowerem: trasa rowerowa Rønne - Nexø (Trasa G)

Autobusem: z Nexø, autobus linii 6

Ols Kirke

Ols Kirke

Ols Kirke wybudowano ok. roku 1150. Jest najbardziej wysmukła z czterech rotund. Wieża kościoła położona jest 112 m n.p.m. Patronem kościoła został św. Olaf (król norweski, którego czcili również Duńczycy) stąd początkowo kościół nosił nazwę Olavs Kirke. Wewnątrz kościoła obejrzeć można romańską chrzcielnicę, renesansową ambonę i malowidła ścienne. W 1950 roku kościół odrestaurowano.

Jak dojechać:

Miejscowość Olsker leży kilka kilometrów od Allinge

Autobusem: z Allinge, autobus linii 1

Ny Kirke

Ny Kirke

Ny Kirke jest najmniejszą z czterech rotund znajdujących się na wyspie. Ma tylko dwa poziomy i nie jest wspierana przez kamienne podpory. Jednak w razie potrzeby również spełniała rolę obronną. Początkowo nosiła nazwę Wszystkich Świętych. Wewnątrz oglądać można malowidła przedstawiające sceny z Męki Jezusa oraz średniowieczne kamienie runiczne.

Jak dojechać:

Rowerem: trasa rowerowa: Rønne - Helligdommen (Trasa D)

Autobusem: z Rønne, autobus linii 2

Østerlars Kirke

Østerlars Kirke

Østerlars Kirke jest największym z czterech znajdujących się na wyspie kościołów - rotund. Kościół pod wezwaniem Św. Laurentego (St. Lawrence) był podobnie jak pozostałe wybudowany ok. roku 1150. Jednak pierwotnie kościół miał płaski dach, kopułę dobudowano w latach późniejszych. Około XVII wieku dobudowano ogromne kamienne wsporniki.

Cała konstrukcja opiera się na ogromnym filarze, którego średnica wynosi 6 m, na jego ścianach widnieją malowidła ścienne przedstawiające sceny z życia Jezusa od narodzenia po dzień Sądu Ostatecznego. Na uwagę zasługuje również romańska chrzcielnica umieszczona wewnątrz filaru oraz renesansowy ołtarz. Przy głównym wejściu znajduje się ogromy kamień runiczny. Napis na nim głosi: "Broder i Edmund nakazali postawić ten kamień ku czci swojego ojca Sigmunda. Chrystus, św. Michał i św. Maria niech mają go w swojej opiece". Obok kościoła na terenie cmentarza wznosi się zabytkowa dzwonnica.

Jak dojechać:

Rowerem: trasa rowerowa Rønne - Gudhjem (Trasa E)

Autobusem: Z Gudhjem, autobus linii 3

Co jeszcze możesz zobaczyć: