Bornholmskie granity

Bornholmskie granity

Bornholm, który powstał w prekambrze, około 1,7 miliarda lat temu, w efekcie zderzenia dwóch płyt kontynentalnych jest zbudowany głównie ze skał magmowych. Tylko południowa część to mozaika skał osadowych. Trzon wyspy stanowią metamorficzne gnejsy.

Wśród bornholmskich granitów najstarszy jest granit Ronne i migmatyt z Paradisbakkerne. Podobnie jak gnejs liczą sobie one 1,7 miliarda lat. Młodsze o około 300 milionów lat są granity: Svaneke, Almindingen, Vang i Hammer.

Bornholmskie granity różnią się nie tylko wiekiem, ale i wyglądem.

Bornholmskie granity

Granit Rønne jest bardzo ciemny (prawie czarny) i drobnokrystaliczny, granit Svaneke najbardziej dekoracyjny ze względu na gruboziarnistą budowę i znaczną zawartość czerwonawego skalenia, z kolei Hammer granit jest najjaśniejszy. Różnice w wyglądzie poszczególnych rodzajów bornholmskich granitów wynikają z innej proporcji minerałów i wielkości ich kryształów.

W XIX wieku i na początku XX przemysł wydobywczy odgrywał na Bornholmie dużą rolę. Obecnie strategia rozwoju wyspy opiera się głównie na turystyce i edukacji.

Czynnych jest już niewiele kamieniołomów. Większość z nich pełni już tylko rolę odkrywek geologicznych.