Zdjęcia Mateusza

Na granitach

Helligdomsklipperne (Święte Skały) - grota

Helligdomsklipperne (Święte Skały) - skalna przystań

Skaliste wybrzeże

Louiselund

Zalane wyrobisko granitu przy Nexo

Granitowe skały

Jeziorko Rubinsø

Svaneke - latarnia morska

Svaneke - kwiat

Svaneke