Tour Operator - Regulamin

Uwaga: rezerwując poprzez naszą stronę internetową lub infolinię nie ponosisz opłaty rezerwacyjnej.

BORNHOLM-OK.pl - najlepszy polski serwis internetowy o Bornholmie. Gwarancja dobrej ceny i fachowej obsługi.

1. Potwierdzenie rezerwacji

Potwierdzenie rezerwacji zatwierdza umowę najmu pomiędzy najemcą a właścicielem wraz z Tour Operatorem, który jest odpowiedzialny za mediację pomiędzy tymi dwoma stronami. Umowa najmu obejmuje wyznaczony obiekt wakacyjny oraz warunki z nim związane.

2. Rezerwacja i płatności

Zamówienie jest wiążącą formą płatności. Tour Operator musi otrzymać kwotę za zamówiony obiekt, nie później niż na 60 dni przed przybyciem. Vouchery zostaną wysłane po otrzymaniu zapłaty. O ile nie ustalono inaczej, jeśli zamówienie zostało złożone na mniej niż 60 dni przed wyjazdem należy wpłacić pełną kwotę za wczasy przy zamówieniu. Wraz z dokonaniem płatności, Klient akceptuje terminy wycieczki określone zarówno w zaświadczeniu uczestniczącego, jak i w katalogu. Terminy wymienione w końcowym zaświadczeniu są wiążące dla obu stron. Informacje zawarte na zaświadczeniu podróży muszą być sprawdzone przez klienta zaraz po otrzymaniu zaświadczenia. Tour Operator musi zostać powiadomiony o ewentualnych błędach lub pomyłkach w trybie natychmiastowym. Ważne są tylko określone umowy wyszczególnione na zaświadczeniu uczestnictwa.

3. Ceny

Ceny wyszczególnione w cenniku oferowanym w bieżącym katalogu są cenami obowiązującymi, dopóki nowy cennik nie zostanie ustalony. Koszt transportu uprawnia do określenia kategorii biletu, która może być limitowana w wyznaczonych oddziałach, w różnych okresach czasu, a także w niektórych przypadkach może zostać wyprzedana. Organizator nie może być pociągany do odpowiedzialności za zmiany cen i stawek ani za błędy w obliczeniach czy druku.Wszystkie informacje podawane są w dobrej wierze, jednakże Tour Operator nie jest odpowiedzialny za informacje w katalogu. Wszystkie ceny oznaczone kr. są w koronach duńskich (waluta DKK).

Tylko dla obiektów nr < 10000: o ile nie ustalono inaczej, zużycie energii musi zostać ustalone z Tour Operatorem przed wyjazdem. Przy najmie domku wczasowego Klient musi zaopatrzyć się we własne ręczniki, pościel i ręczniki kuchenne lub zamówić wcześniej takie wyposażenie u Tour Operatora.

Tylko dla obiektów nr > 9999: gdzie określone miejsce zakwaterowania obciążono opłatami dodatkowymi typu: zużycie energii elektrycznej, obowiązkowe sprzątanie końcowe czy bielizna pościelowa. Zapłata za używanie obiektów na terenie zakwaterowania takich jak korty tenisowe, sauna, solarium itp.musi zostać ustalona na miejscu zakwaterowania. Zaznaczamy, iż poza sezonem usługi na miejscu zakwaterowania mogą być ograniczone.

4. Ubezpieczenie

Całkowity koszt opłat za domki wczasowe (obiekty nr < 10000) i przyczepy kempingowe zawiera obowiązkowe 5% opłat dodatkowychw celu pokrycia ubezpieczenia. "Ubezpieczenie dla osób najmujących", nr 391 A łączy się z EuropciskeRejseforsikring A/S, Frederiksberg Alle 3, DK-1790 Copenhagen V. Ponadto, "Ubezpieczenie o rozszerzonej odpowiedzialności" również łączy się z EuropciskeRejseforsikring A/S. W wypadku odwołania dodatkowe płatności nie podlegają zwrotowi. Tour Operator nie bierze odpowiedzialności za Klienta w czasie najmu. W związku z podpisaną umową najmu, oddzielnie od obowiązkowego ubezpieczenia osób najmujących, żadna inna forma ubezpieczenia nie będzie pokrywać osobistych urazów czy zniszczeń nieruchomości, które może przydarzyć się Najmującemu lub Jego/Jej towarzyszom podczas okresu najmu. Najmujący jest odpowiedzialny za całość domku wczasowego oraz wszelkich rzeczy należących, a w przypadku,gdy obowiązkowe ubezpieczenie nie obejmuje, Najemca jest odpowiedzialny za naprawę szkód, które powstały w domku wczasowym. W wypadku powstania szkody na terenie domku wczasowego Najemca jest zobowiązany poinformować Tour Operatora w trybie natychmiastowym. Wszelkie szkody muszą zostać naprawione przed wyjazdem. Jeżeli szkody/wady zostaną zauważone po wyjeździe Najemcy, naprawa będzie prowadzona na koszt Najemcy. Klient jest zobowiązany do płatności także na wypadek działania siły wyższej (Force Majeure) (tj. wojny, strajków, klęski żywiołowej, opadu radioaktywnego, odwołania, itp.) która to uniemożliwiła zrealizowanie umowy najmu.

5. Ubezpieczenie zdrowotne

W czasie trwania wakacji. Klient jest osobiście odpowiedzialny za dostarczenie ważnej karty ubezpieczenia zdrowotnego lub innych dokumentów, które pokrywają ubezpieczenie na życie w czasie trwania podróży oraz w czasie pobytu na wyspie Bornholm. Osoby, które nie są mieszkańcami Danii a są członkami państw Unii Europejskiej powinni zasięgną informacji u władz własnego kraju (lub w ich towarzystwie ubezpieczeniowym) na temat wymaganego ubezpieczenia zdrowotnego na czas podróży oraz pobytu na terenie krajów Unii Europejskiej. Osoby z krajów z poza obrębu terytorium Unii Europejskiej podróżujące na Bornholm są również osobiście odpowiedzialne, aby posiadać wymagane ubezpieczenie zdrowotne.

6. Paszport, visa, szczepienia

Mieszkańcy krajów skandynawskich mogą podróżować bez ograniczeń pomiędzy Danią, Szwecją, Norwegią, Finlandią i Islandią. Obywatele innych krajów muszą spełnić wymagania państwa, do którego do wjazdu konieczny jest paszport, wiza, szczepienia, itp. Zachęca się klienta, aby sprawdzić tego rodzaju informacje w kraju zamieszkania Klienta jak i ostateczny termin uzyskania paszportu oraz uzyskać wymagane dokumenty dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego. Klient jest osobiście odpowiedzialny, aby posiadać żądane dokumenty: paszport, wizę, szczepienia itp., na wyjeździe.

7. Zastrzeżenia

Tour Operator działa jako agent a także jako partner współpracujący z firmami transportowymi, hotelowymi i pozostałymi firmami lub właścicielami wynajmowanych domków letniskowych na wycieczkach zorganizowanych. Dlatego też Tour Operator nie jest odpowiedzialny za wydarzenia, na które nie ma wpływu, takie jak: zmiany, opóźnienia, strajki, anulowania itp. Tour Operator nie jest również odpowiedzialny za naruszenie części warunków umowy przez wspomniane firmy i właścicieli domków wczasowych. Tour Operator jest pośrednikiem pomiędzy właścicielami a klientami domków wczasowychi nie jest odpowiedzialny za wszelkie nieporozumienia pomiędzy stronami. Podróż promem odrębnymi liniami żeglugowymi powoduje ograniczoną odpowiedzialność tych firm, jak ustalono na Konwencji Ateńskiej.

8. Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe nie mogą być zabierane do domków wczasowych bez zezwolenia i zawsze muszą być zadeklarowane. Jeśli uzyska się pozwolenie na posiadanie zwierzęcia domowego w domkach letniskowych oznacza ono pozwolenie tylko na jedno zwierzę. Jeżeli zwierzę zostanie zabrane bez pozwolenia, czyn ten jest postrzegany jako naruszenie warunków umowy, co w rezultacie spowoduje natychmiastowa eksmisję.

Do Danii mogą być wwożone psy i koty zaszczepione przeciwko wściekliźnie przynajmniej na 1 miesiąc a nie więcej niż 11 miesięcy przed planowanym przyjazdem. (Dokumentację oraz pozwolenie na pobyt zwierząt domowych Klient musi przywieźć ze sobą). Zgodnie z prawem duńskim psy muszą być wyprowadzane na smyczy. Tranzyt przez Szwecję: wymagane są określone warunki. Kontakt: Svenske Jordbrugsverket na stronie www.sje.se lub telefoniczny pod numerem tel. 46 36155000.

9. Umowa najmu

Umowa najmu pozostaje w związku z zakwaterowaniem określonym w certyfikacie najmu wraz z dokumentami należącymi. Opis zakwaterowania jest przedstawiany w dobrej wierze przez Tour Operatora, aczkolwiek ze zwolnieniem Tour Operatora z odpowiedzialności. Najemca, jak sprecyzowano, jest kontraktowo zobowiązany do utrzymania w czystości najmowanych nieruchomości i musi pozostawić nieruchomość posprzątana i czystą po wygaśnięciu okresu najmu. Jeżeli sprzątanie będzie konieczne, zostanie ono obarczone kosztami Najemcy. Okres najmu jest okresem ustalonym. Ustalenia dotyczące wydania kluczy / zameldowania na miejscu zakwaterowania, są różne i określone w stosownym certyfikacie najmu. Jeśli bilety promowe nie zostały zamawiane przez Tour Operatora, Najemca musi poinformować Tour Operatora nie później niż na osiem dni przed przybyciem o oczekiwanym czasie przybycia na miejsce zakwaterowania.Jeżeli kwatera jest wynajmowana i zajmowana przez grupę, szkołę, instytucję, i tym podobne, informacja ta musi zostać podana w momencie ustaleń w umowie najmu; nazwa grupy, szkoły, instytucji, itd. musi zostać określona w certyfikacie najmu.

Tylko dla obiektów nr < 10000: Okres najmu rozpoczyna się w dniu przybycia, nie wcześniej niż o godzinie 15:00 a kończy się w dniu odjazdu, nie później niż o godzinie 10:00. Klucze wydawane sąnie wcześniej niż o godzinie 15:00.

Tylko dla obiektów nr > 9999: Czas wydawania kluczy / zameldowania jest określony w umowie najmu.

Najemca może opłacić sprzątanie końcowe, które zostanie wykonane przez firmę sprzątającą. W takim przypadku Najemca jest automatycznie zwolniony z obowiązku sprzątania przed zwolnieniem zajmowanego domu/pokoju/apartamentu.

Jeżeli najemca nie opłaci sprzątania końcowego zobowiązany jest przed wyjazdem posprzątać we własnym zakresie zajmowany dom/pokój/apartament - zakres sprzątania obejmuje:

 1. podłogi powinni być zamiecione (bez okruszków, piasku, błota) - jeżeli jest to konieczne powinny być również umyte
 2. naczynia, garnki, sztućce powinny być umyte, wytarte i schowane w szafkach
 3. zlew, kran i otoczenie wokół zlewu musi być czyste (bez resztek jedzenia w odpływie)
 4. blaty, stoły powinny być czyste (bez okruszków, resztek jedzenia, kurzu)
 5. lampy i parapety powinny zostać odkurzone
 6. półki w lodówce powinny być opróżnione z produktów spożywczych i zostać umyte
 7. lodówka musi zostać wyłączona, drzwi od lodówki mają być otwarte
 8. kuchenka mikrofalowa musi być czysta
 9. piekarnik musi być czysty
 10. czajnik bezprzewodowy powinien być czysty
 11. ekspres do kawy musi być umyty
 12. płyta grzewcza musi być czysta
 13. lustra powinny być czyste
 14. umywalka oraz kabina prysznicowa, wanna, WC muszą być czyste
 15. poszewki pościelowe powinny być zdjęte z kołder i poduszek
 16. należy odkurzyć podłogi pod łóżkami
 17. śmieci muszą być wyniesione
 18. jeżeli korzystali Państwo z piecyka grzewczego/kominka należy usunąć popiół
 19. należy wyłączyć ogrzewanie, zamknąć wszystkie okna i drzwi
 20. należy uporządkować meble ogrodowe i sprzątnąć grill

10. Zażalenia

Wszelkie zażalenia do Tour Operatora muszą zostać wystosowane w odpowiednim czasie po odkryciu usterki lub wady, jednakże nie później niż 48 godzin po ustaleniu powodu zażalenia. Najemca jest zobowiązany do wyznaczenia stosownego okresu czasu, aby uzupełnić niedobory lub naprawić wady oraz uniknąć pogorszenia szkód i zminimalizować potencjalne straty Tour Operatora. Jeżeli naprawa nie jest zadowalająca, Tour Operator powinien zostać o tym poinformowany w trybie natychmiastowym. W wypadku tymczasowej awarii instalacji technicznychurządzeń takich jak: pralki, zmywarki, telewizory, grzejniki itp. nie przysługuje obniżka ceny. Jakiekolwiek nieprzyjemne zapachy spowodowane przez zjawiska naturalne, np.: glony morskie wyrzucone na brzeg przez fale, nie uprawniają do obniżki ceny. Jeżeli Klient nie zgłosi reklamacji, traci prawo do wniesienia roszczenia za szkody. Wszelkie roszczenia względem Tour Operatora są regulowane prawem duńskim i muszą odbyć się na właściwym dla Tour Operatora terytorium sądu (Bornholm, Sąd w Rønne) w możliwie najszybszym terminie.

Tylko dla obiektów nr > 9999: Dodatkowo, właściciel lub przedstawiciel właściciela musi zostać poinformowany o usterkach i wadach w miejscu zakwaterowania w trybie natychmiastowym, aby uzyskać możliwość naprawy usterek lub wad w trybie pilnym.

11. Depozyt

Tour Operator może żądać depozytu celem zabezpieczenia np. prawidłowego posprzątania obiektu noclegowego przed wyjazdem lub ewentualnych zniszczeń. Koszt pokrywający ewentualne szkody i/lub nieadekwatnego/brakującego sprzątania zostanie odliczony od kwoty depozytu. Zużycie energii elektrycznej (prąd i ewentualnie woda) zostanie odjęte od kwoty depozytu.

Jeżeli warunki umowy najmu zostały spełnione i przekazano numer konta bankowego najemcy do Tour Operatora, depozyt zostanie zwrócony w przeciągu ok. 3 tygodni po wyjeździe. Jeżeli depozyt nie pokrywa w pełni odliczonej kwoty Tour Operator wystawi najemcy fakturę na brakującą kwotę wliczając opłatę 20 €.

12. Ilość osób/rabat

Bez szczególnego pozwolenia, obiekt zakwaterowania nie może być zajęty przez większą ilość osób aniżeli wyszczególniono w opisie. Ilość osób obejmuje każdego, bez względu na wiek. Jeżeli obiekt zakwaterowania jest zajęty przez większą ilość osób niż zezwolono, działanie takie postrzegane będzie jako naruszenie warunków umowy i umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym, bez dalszego prawa rekompensaty dla Najemcy.

Tylko dla obiektów nr < 10000: Tour Operator oferuje 25% rabat na cenę najmu (wymagany min 7-dniowy pobyt) w trakcie okresów B, C i/lub D dla wybranych domków wczasowych, jak również dla okresów II i/lub III dla wybranych apartamentów wczasowych, jeżeli te są zajęte w ilości do 2 osób. Podana cena jest kwotą aktualną, np.: rabat zostanie odliczony. Rabaty nie przysługują na usługi dodatkowe, typu bilety promowe, itp. Jeżeli domki wczasowe są zajmowane przez więcej niż 2 osoby rabat staje się nieważny a różnica w cenie oraz składka administracyjna w kwocie 69,- EUR będzie płatna w trybie natychmiastowym.

13 A. Zmiany i wypowiedzenia

Tylko dla obiektów nr < 10000: pełna umowa najmu może zostać anulowana w przeciągu 60 dni przed datą przybycia. Jeżeli nie ustalono inaczej, Tour Operator akceptuje tylko pisemną formę wypowiedzenia. W wypadku anulowania do 60 dni przed datą przybycia, potrącona jest składka administracyjna 10% sumy całkowitej kontraktu (co najmniej 69 EUR). Premie ubezpieczeniowe i opłaty kosztów nie są refundowane. Jeżeli anulowanie zostało zgłoszone w trochępóźniejszym terminie, pełna kwota wynajmu jest płatna, dopóki domek wczasowy nie zostanie wynajęty ponownie; obowiązują te same zasady zgłoszeń, jak dla wypowiedzeń o czasie. Możliwe jest wniesienie wypowiedzenia / poprawki do zaświadczenia najmu i związanych z tym faktur (wliczając rezerwację promu) do 60 dni przed rozpoczęciem okresu najmu, z zastrzeżeniem opłaty ponownej rezerwacji w kwocie 28 EUR . Ponowna rezerwacja / zmiana w terminie późniejszym niż 60 dni przed przybyciem są traktowanie jako anulowanie umowy najmu. Jakiekolwiek przybycie w terminie późniejszym lub wyjazd w terminie wcześniejszym niż ustanowiono w umowie najmu musi zostać zgłoszone Tour Operatorowi; żadne zwroty ani rabaty nie będą udzielane. Zmiany w datach podróży muszą zostać zgłoszone do Tour Operatora. Na wypadek choroby lub śmierci, terminy reguluje Europciske orsikring.

13 B. Zmiany i wypowiedzenia na pobyt minimum 7-dniowy

Tylko dla obiektów nr > 9999:

Czas rzeczywisty przed przybyciem
na zmiany lub anulowanie pobytu
Cena za anulowanie Cena za zmiany Ostatni dzień płatności pierwszej
raty lub całości faktury
A/ najpóźniej 28 dni przed przybyciem, przed 12:00 EUR 69,- EUR 28,- 31 dni przed przybyciem lub wcześniej
B/ pomiędzy 28 a 21 dniem przed przybyciem 50% wartości faktury EUR 28,- 31 dni przed przybyciem lub wcześniej
C/ od 21 dni przed przybyciem. Do godziny 12:00 100% wartości faktury nie akceptowane 31 dni przed przybyciem lub wcześniej
D/ Co najmniej 21 dni przed przybyciem, przed 12:00 EUR 69,- EUR 28,- 30-11 dni przed przybyciem
E/ Od 21 dni przed przybyciem, po 12:00 100% wartości faktury nie akceptowane 30-11 dni przed przybyciem
F/ Przynajmniej 7 dni przed przybyciem, przed 12:00 EUR 69,- EUR 28,- 10-0 dni przed przybyciem
G/ Przynajmniej 7 dni przed przybyciem, po 12:00 100% wartości faktury nie akceptowane 10-0 dni przed przybyciem

13 C. Zmiany i wypowiedzenia na pobyt minimum 6-dniowy

Tylko dla zamówień nr > 9999:

Czas rzeczywisty przed przybyciem
na zmiany lub anulowanie pobytu
Cena za anulowanie Cena za zmiany Ostatni dzień płatności pierwszej
raty lub całości faktury
H/ Przynajmniej 14 dni przed przybyciem, przed 12:00 EUR 69,- EUR 28,- 11 dni przed przybyciem lub wcześniej
I/ Od 14 dni przed przybyciem. Po 12:00 100% wartości faktury nie akceptowane 11 dni przed przybyciem lub wcześniej
J/ Przynajmniej 3 dni przed przybyciem, przed 12:00 EUR 69,- EUR 28,- 10-0 dni przed przybyciem
K/ Od 3 dni przed przybyciem po 12:00 100% wartości faktury nie akceptowane 10-0 dni przed przybyciem

Zmiany w trasach podróży lub odjazdach mogą być obarczone składką administracyjną w wysokości 28,- EUR.

14. Odwołane połączenia promowe

W sytuacji kiedy Armator promowy (KŻP, Polferries, TT-Line, BornholmsLinjen) odwoła planowy rejs na Bornholm, w terminie zbieżnym z rezerwacją noclegu na Bornholmie, nie są zwracana żadne koszty związane z opłaconą rezerwacją noclegu.

Informacja telefoniczna: 57 737 37 74